Hoppa till navigeringen

Företaget

Historia & Policy

Ett familjeföretag som bildades 1989 av skepparen Henry Höglund. Subsea Åland utför specialuppdrag till sjöss med hjälp av både isbrytare och bogserbåtar.

Företagets syfte är att som ett litet personligt familjeföretag erbjuda tjänster främst inom den marina sektorn och hamn- och vindparksanläggningar. Företaget kan självt åta sig uppdrag inom de affärsområden som bolaget betjänar, men också fungera som underentreprenör åt större företag. Företaget är flexibelt och underkastar sig gärna krav som eventuella kvalitetssystem hos storföretag kan tänkas ställa på sina entreprenörer. Företaget har i nuläget ingen certifiering, men arbetet med en sådan pågår.

I alla de uppdrag som företaget åtar sig vinnlägger vi oss om att arbetet skall vara välutfört och inte utgöra någon fara för varken omgivning eller arbetstagare.

Företagsledning

Henry Höglund, General Manager & Founder, Captain

Nyheter

Reportage

Video clips

Samarbetspartners

Ålands Landskapsregering since 1990

Mariehamns Stad Hamnverket since 1990

Terramare since 1998

YIT since 1998

Allwinds since 1999

Boskalis since 2004

AB Isbjörn Oy

Joint Venture Söderströmstunneln since 2008


© Subsea Åland AB. Tel: +358 400 782 732 Profundis.